Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detailné informácie o podujatí

Vytvorené dňa: 19.04.2022      Aktualizované dňa: 19.04.2022

Názov podujatia

Podnikateľská misia do Rwandy a do Kene

Termín konania 14.05.2022 - 22.05.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ O Rwande Rwanda je rozvojovou krajinou Východnej Afriky, ktorá dlhodobo zaznamenáva výrazný hospodársky rast. Vďaka svojmu umiestneniu v blízkosti geografického centra kontinentálnej Afriky a najmä vďaka dlhodobo stabilnej politickej a ekonomickej situácii v krajine, možno Rwandu označiť za výhodný logistický uzol pre expanziu do širšieho regiónu Subsaharskej Afriky. Krajinu si ako svoju centrálu volí čoraz väčší počet medzinárodných spoločností. Rast HDP Rwandy dosahoval v priemere za posledné desaťročie 7,5% a v prepočte na jedného obyvateľa 5%. K ekonomickému rastu Rwandy prispieva okrem politickej stability taktiež dodržiavanie princípov právneho štátu a zodpovedný a promptný prístup zo strany štátneho/verejného a súkromného sektora k rozvoju podnikateľských aktivít zahraničných subjektov v teritóriu. V oblasti svetového hodnotenia kvality podnikateľského prostredia sa Rwanda v roku 2019 umiestnila na 29. mieste (hodnotenie Svetovej banky). Toto umiestnenie predstavuje prvenstvo v rámci kontinentálnej Afriky a krajina dokonca predstihla aj niektoré štáty EÚ (Luxembursko, Grécko, Malta). Verejne prezentovaným zámerom Rwandy je transformácia krajiny na takzvaný „Singapur Afriky“. Za týmto účelom bolo v krajine úspešne aplikovaných viacero dlhodobých hospodárskych a politických reform. Rwanda si od nešťastných udalostí z roku 1994 prísne chráni svoju politickú stabilitu, významne sa zmierňuje úroveň chudoby, krajina rapídne napreduje v smere inovácií a ekologizácie - príkladom posledného môže byť, napríklad, viac než desať rokov platný absolútny zákaz igelitových tašiek, aktívne vysádzanie stromov (Rwanda je jedna z mála krajín sveta s pozitívnym ratingom v zalesňovaní) alebo každomesačný celonárodný zber odpadkov z ulíc miestnym obyvateľstvom (takzvaná umuganda). Aj vďaka uvedeným príkladom je Rwanda označovaná za najekologickejšiu krajinu Afriky. O Keni Keňa, najrozvinutejšia krajina Východoafrického spoločenstva, je často označovaná za vstupný bod do subsaharskej východnej Afriky, a to aj vďaka svojmu prístavu v meste Mombasa na Indickom oceáne, cez ktorý je do regiónu EAC dovážaná masívna časť zahraničného exportu. Odhliadnuc od svojho rozvojového statusu má táto krajina s populáciou viac než 53 miliónov obyvateľov významnú kúpnu silu, čo potvrdzuje aj fakt, že Keňa sa nedávno prepracovala do kategórie stredne príjmovej ekonomiky. Keňa je významným partnerom Slovenskej republiky v teritóriu – v krajine sídli aj náš jediný zastupiteľský úrad pre subsaharskú východnú Afriku. Keňa je jedinou programovou krajinou slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce na africkom kontinente, čo môže byť prínosom pre slovenské MSP, ktoré by sa rozhodli angažovať v tomto teritóriu napríklad prostredníctvom Programu podnikateľských partnerstiev SAMRS. Dodatočné ekonomické informácie o Rwande a Keni sú dostupné v Teritoriálnej analýze Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. V termíne od 19. do 21. mája tohto roka sa budú v Nairobi konať taktiež výstavy Oil & Gas Africa, Solar Africa a Power & Energy Africa, na ktoré budú zúčastneným oprávneným spoločnostiam v prípade ich záujmu zaobstarané vstupy. Primárne sektorové zameranie podnikateľskej misie: Energetika: Malé vodné elektrárne, solárne elektrárne, distribučné siete, stožiare vysokého napätia, transformátory, generátory (domáce a priemyselné) Strojárstvo: Poľnohospodárska technika, obzvlášť malotraktory pre malých farmárov, čerpadlá Poľnohospodárstvo: Ekologické hnojivá a ekologická poľnohospodárska agrochémia všeobecne, závlahové systémy, postrekovače Inovácie a ekológia: IKT, Smart Cities, zelené technológie všeobecne Zbrojársky priemysel Vítaná je taktiež účasť spoločností z iných sektorov so záujmom o rozvoj svojich aktivít v predmetnom teritóriu. V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené: Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti na termíny trvania podnikateľskej misie Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie Návštevy miestnych spoločností a priemyselných parkov Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov pre Vašu spoločnosť a zabezpečenie stretnutí s týmito partnermi počas misie Propagačné materiály Vstupenky na výstavy Oil & Gas Africa, Solar Africa a Power & Energy Africa Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie Podpora nezahŕňa: Povinné očkovanie (cudzokrajné choroby) Prípadné vízové poplatky Letenky Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
Miesto konania Rwandská republika, Kigali (Kigali, Rwandská republika, Nairobi, Kenská republika)
Termín registrácie 12.11.2021
Organizátor misie Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontaktná osoba
  • Samuel Čellár; E-mail: cellar@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore