Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detailné informácie o podujatí

Vytvorené dňa: 28.02.2022      Aktualizované dňa: 28.02.2022

Názov podujatia

Veľtrh Global Industrie MIDEST Paríž 2022

Termín konania 17.05.2022 - 20.05.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Veľtrh Global Industrie vznikol spojením 4 samostatných doplnkových výstav: MIDEST (priemyselné subdodávky), SMART INDUSTRIES (inteligentný, efektívny a digitálny priemysel), INDUSTRIE (výrobné technológie a zariadenia) a TOLEXPO (riešenia a zariadenia pre plechy, obrábanie kovov), čím sa vytvorilo najväčšie priemyselné podujatie európskej dimenzie vo Francúzsku. To vo svete nezostalo bez povšimnutia a v minulom roku veľtrh Global Industrie navštívilo takmer 40.000 návštevníkov z 85 krajín sveta. Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Global Industrie 2022 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností a organizáciu a účasť na Slovenskom národnom dni. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 10 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu. Význam veľtrhu dopĺňa aj podpora zo strany najvyšších politických a inštitucionálnych autorít, ako aj spoločensko-profesionálnych organizácií. Organizuje sa pod patronátom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a hostí množstvo ministrov, politických predstaviteľov, veľvyslancov a aktérov z radov najväčších európskych profesijných organizácií vo svete priemyslu.
Miesto konania Francúzska republika, Paríž (Paris Nord Villepinte Exhibition Center, Paríž, Francúzsko)
Termín registrácie 18.03.2022
Organizátor výstavy Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Miroslava Kudelásová; E-mail: miroslava.kudelasova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore