Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detailné informácie o podujatí

Vytvorené dňa: 20.01.2022      Aktualizované dňa: 20.01.2022

Názov podujatia

Potravinársky veľtrh Alimentatria Barcelona 2022

Termín konania 04.04.2022 - 07.04.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie Potravinársky priemysel
Popis / cieľ Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Medzinárodný veľtrh potravín, nápojov a stravovacích služieb Alimentaria je významným medzinárodným veľtrhom pre všetkých profesionálov v odvetví potravín, nápojov a gastronomických služieb a predstavuje podujatie, kde sa prezentujú inovácie, najnovšie trendy a internacionalizácia odvetvia. Sektory výstavy: medzinárodný pavilón Alimentaria trendy – organické a funkčné potraviny, halal potraviny, potraviny pre alergikov, fine food sladkosti, sušienky, cukrovinky a pochutiny rôzne potravinárske produkty a nápoje mäso a mäsové produkty mliečne produkty konzervované produkty Restaurama – HORECA stredomorské jedlá, čerstvé produkty, olivové oleje a rastlinné oleje Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke podujatia alimentaria.com Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Alimentaria 2022 uhradí uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), prepravu exponátov a propagačných materiálov, drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (108 m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 10 slovenských spoluvystavovateľov. Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.
Miesto konania Španielske kráľovstvo, Barcelona (Barcelona, Španielsko)
Termín registrácie 02.02.2022
Organizátor výstavy Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Dominika Zalubelová; E-mail: zalubelova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore