Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detailné informácie o podujatí

Vytvorené dňa: 29.07.2021      Aktualizované dňa: 29.07.2021

Názov podujatia

Podnikateľská misia na VITAFOODS EUROPE 2021, Ženeva

Termín konania 04.10.2021 - 07.10.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie Potravinársky priemysel
Popis / cieľ Výstava Vitafoods Europe predstavuje jedno z najprestížnejších svetových podujatí zameriavajúcich sa predovšetkým na výživové doplnky, funkčné potraviny a s nimi súvisiace odvetvia potravinárskeho priemyslu. Počas svojej histórie, píšucej sa od roku 1997, si toto podujatie získalo veľkú popularitu v radoch vystavovateľov a návštevníkov, čo potvrdzujú aj čísla pochádzajúce z doposiaľ ostatného „live“ ročníka (2019), na ktorom svoje produkty prezentovalo pred 25 000 návštevníkmi približne 1 250 vystavovateľov. Súčasný ročník bude okrem fyzickej formy podujatia v Ženeve obohatený aj o virtuálnu verziu konajúcu sa 4. – 8. októbra 2021. Podujatie každoročne hostí aj významných európskych a severoamerických hráčov na potravinárskom trhu, čo predstavuje vhodnú príležitosť aj pre predstaviteľov slovenských malých a stredných podnikov. Hlavné produktové kategórie výstavy: Ingrediencie a suroviny Hotové potravinové produkty Služby a zariadenia „Contract Manufacturing & Private Label” V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené: Vstupenky na výstavu Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie Networkingové podujatie Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti Propagačné materiály Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas trvania podnikateľskej misie Podpora nezahŕňa: Letenky, resp., inú formu dopravy do teritória iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
Miesto konania Švajčiarska konfederácia, Ženeva (Ženeva, Švajčiarsko)
Termín registrácie 13.08.2021
Organizátor misie Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Tomáš Šándor; E-mail: sandor@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore