Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detailné informácie o podujatí

Vytvorené dňa: 21.06.2021      Aktualizované dňa: 21.06.2021

Názov podujatia

Medzinárodný veľtrh GITEX 2021, Dubaj

Termín konania 17.10.2021 - 21.10.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Podujatie GITEX („Gulf Information Technology Exhibition“) je kombinácia veľtrhu a konferencií, ktorá prináša prehliadku technológií od nadnárodných technologických spoločností cez vládne subjekty až po nové generácie startupov. Na podujatí sa prezentujú najnovšie trendy a poznatky v oblasti 5G, umelej inteligencie, mobility, inteligentných miest, digitálnych ekonomík, IoT, kybernetickej bezpečnosti, fintech, cloudových technológií a ďalších. Hlavný program veľtrhu je rozdelený do 6 hlavných technologických udalostí, ktoré sa dejú spoločne: GITEX Tech Week, GITEX Future Stars, Future Blockchain Summit, AI Everything, Marketing Mania a Fintech Surge. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke oficiálnej stránke podujatia. Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu GITEX 2021 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 7 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.
Miesto konania Spojené arabské emiráty, Dubaj (Dubai World Trade Centre, Dubaj, SAE)
Termín registrácie 30.06.2021
Organizátor výstavy Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Dominika Zalubelová; E-mail: zalubelova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore