Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detailné informácie o podujatí

Vytvorené dňa: 11.05.2021      Aktualizované dňa: 11.05.2021

Názov podujatia

Medzinárodný veľtrh Medica 2021 v Düsseldorfe

Termín konania 15.11.2021 - 18.11.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Veľtrh Medica Dusseldorf bude prezentovať najnovšie technológie a úspechy dosiahnuté v medicínskej oblasti. Pôsobivý sortiment výstavných produktov bude ako každý rok zahŕňať okrem komodít a spotrebného tovaru taktiež diagnostické zariadenia, elektromedicínske zariadenia, informačné a komunikačné technológie ako aj laboratórne technológie, zdravotnícke služby a publikácie a ortopedické technológie. Slovenskí vystavovatelia sa tak budú môcť prezentovať popri ďalších 125 000 prestížnych vystavovateľoch z celého sveta. Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu MEDICA 2021 uhradí: náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.
Miesto konania Nemecká spolková republika, Düsseldorf (Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Nemecko)
Termín registrácie 31.05.2021
Organizátor výstavy Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Igor Uhlík; E-mail: igor.uhlik@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore