Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detailné informácie o podujatí

Vytvorené dňa: 29.04.2021      Aktualizované dňa: 29.04.2021

Názov podujatia

Medzinárodný veľtrh obalových technológií FachPack 2021

Termín konania 28.09.2021 - 30.09.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Veľtrh FachPack je dôležitým podujatím pre európsky obalový priemysel a jeho zákazníkov. Kompaktná trojdňová pracovná výstava, na ktorej sa skutočne riešia otázky a problémy s balením. 1600 vystavovateľov a 45 000 návštevníkov zo všetkých priemyselných odvetví nájde priestor pre inšpiratívny dialóg v 12 výstavných halách na veľtrhu FachPack. Hlavnou ideou podujatia je vývoj na obalových riešeniach budúcnosti. Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Fachpack 2021 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (60 m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 6 slovenských spoluvystavovateľov, Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.
Miesto konania Nemecká spolková republika, 90471 Norimberg (NürnbergMesse GmBH, Messezentrum, 90471 Norimberg, Nemecko)
Termín registrácie 31.05.2021
Organizátor výstavy Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Igor Uhlík; E-mail: igor.uhlik@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore