Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detailné informácie o podujatí

Vytvorené dňa: 29.04.2021      Aktualizované dňa: 29.04.2021

Názov podujatia

Medzinárodný potravinársky veľtrh Anuga 2021 – Kolín nad Rýnom, Nemecko

Termín konania 09.10.2021 - 13.10.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie Potravinársky priemysel
Popis / cieľ Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Medzinárodný potravinársky veľtrh Anuga je významným miestom stretnutí potravinárskych spoločností z celého sveta. Veľtrh sa koná každý druhý rok a v roku 2019 sa ho zúčastnilo 8000 vystavovateľov z viac ako 100 krajín a 169 652 návštevníkov z celého sveta. Zo získanej spätnej väzby viac ako 96% vystavovateľov uviedlo, že veľtrh ANUGA je najdôležitejším podujatím v potravinárskom segmente. Výstava Anuga je členená na 10 podvýstav. Viac informácií o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke podujatia. Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Anuga 2021 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (54 m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.
Miesto konania Nemecká spolková republika, 50679 Kolín nad Rýnom, Messeplatz 1null (Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln, Germany)
Termín registrácie 11.05.2021
Organizátor výstavy Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Dominika Zalubelová; E-mail: dominika.zalubelova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore