Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detailné informácie o podujatí

Vytvorené dňa: 21.01.2020      Aktualizované dňa: 07.05.2020

Názov podujatia

ELEKTRO MOSKVA 2021

Termín konania 07.06.2021 - 10.06.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie Elektrotechnický priemysel
Popis / cieľ Veľtrh ELEKTRO MOSKVA 2021 je najvýznamnejší veľtrh svojho druhu na ruskom trhu a pokrýva celý rad technológií a elektrických zariadení pre odvetvia energetiky, výroby, stavebníctva, dopravy a mestských zariadení, je zároveň hlavným miestom pre stretnutia odborníkov a expertov v elektrotechnickom priemysle, čím sa stáva platformou pre výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov elektrických a energetických zariadení a strojov. Sektory výstavy: Elektrická energia; Elektrické zariadenia; Svetelné a osvetľovacie technológie (Lighting engineering); Káble, drôty, armatúry; Automatizácia budov; energetická efektívnosť; Úspora energie a inovácie. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke https://www.elektro-expo.ru/en/ Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu ELEKTRO MOSKVA 2021 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 8 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
Miesto konania Ruská federácia, Moskva (Expocentre Fairgrounds, Moskva, Ruská federácia)
Termín registrácie 30.10.2020
Organizátor výstavy Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Miroslava Kudelásová; E-mail: miroslava.kudelasova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore