Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES14 Prihlasovanie sa na podujatia SARIO a MH SR

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 10:39:37 CET 2017

Prostredníctvom webového portálu ES MH SR služba umožní slovenským a zahraničným podnikateľom prihlásiť sa na rôzne podujatia. Prihlásenie na dané podujatia je v správe MH SR alebo SARIO.

Správne poplatky
Správne poplatky nie sú vyžadované. Iné typy poplatkov môžu byť požadované poskytovateľom alebo 3. stranou za účasť na vybranom podujatí.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Vyhľadajte informácie o pripravovaných podujatiach organizovaných SARIO a MH SR.
  • Prihláste sa na zvolené podujatie prostredníctvom elektronického formulára (z detailu zvoleného podujatia alebo zo samostatnej voľby pre podanie prihlášky v pravom menu okna).
  • Informáciu o potvrdení prihlášky získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Zúčastnite sa zvoleného podujatia.

Súvisiace služby

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 2 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore