Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES14 Prihlasovanie sa na podujatia SARIO a MH SR

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) organizujú pre podnikateľov semináre, workshopy, alebo konferencie na rôzne témy. Cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti domácich podnikateľov.
V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o účasť na vybranom podujatí.
Súčasťou podpory je aj zasielanie aktuálnych informácií o nových podujatiach záujemcom, ktorí sa už zúčastnili podobných podujatí v minulosti.

Správne poplatky
Správne poplatky nie sú vyžadované. Iné typy poplatkov môžu byť požadované poskytovateľom alebo 3. stranou za účasť na vybranom podujatí.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Vyhľadajte informácie o pripravovaných podujatiach organizovaných SARIO a MH SR.
  • Prihláste sa na zvolené podujatie prostredníctvom elektronického formulára (z detailu zvoleného podujatia alebo zo samostatnej voľby pre podanie prihlášky v pravom menu okna).
  • Informáciu o potvrdení prihlášky získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Zúčastnite sa zvoleného podujatia.

Súvisiace služby

 

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 2 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore