Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES13 Prihlasovanie sa do Katalógu kooperačných príležitostí (KATKA)

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) ponúka slovenským podnikateľom možnosť prezentovať sa v Katalógu kooperačných príležitostí (KATKA). Katalóg je sektorovo orientovaný (strojárstvo, energetika, informačné technológie, elektrotechnický, drevársky, chemický a automobilový priemysel), pravidelne aktualizovaný s možnosťou priameho kontaktovania publikovaných subjektov.
Služba umožňuje zobraziť katalóg alebo poskytuje možnosť slovenským podnikateľom elektronicky požiadať o zaevidovanie do katalógu.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
  • Logo spoločnosti v jednom z formátov jpg, pdf, png, gif s veľkosťou max. 2 MB

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Prezerajte publikovaný Katalóg kooperačných príležitostí (KATKA).
  • Podajte žiadosť o zaradenie do Katalógu kooperačných príležitostí (KATKA), resp. o aktualizáciu údajov prostredníctvom elektronického formulára.
  • Potvrdenie o zaradení získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,76 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore