Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES21 Vydávanie potvrdení o zapísaní do zoznamu energetických audítorov

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 10:46:51 CET 2017

Prostredníctvom webového portálu ES MHSR služba umožní fyzickým osobám podať žiadosť o vydanie potvrdenia o zapísaní do zoznamu energetických audítorov.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov

Používatelia

Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Podajte žiadosť o vydanie potvrdenia o zapísaní do zoznamu energetických audítorov prostredníctvom elektronického formulára.
  • Po posúdení žiadosti získate požadované potvrdenie vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).

Súvisiace služby

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,73 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore