Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


ES34 Poskytovanie informácií pre exportérov

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 11:03:48 CET 2017

Poskytnúť informácie exportérom
1. zverejnením na webovom portáli v štruktúrovanej podobe,
2. zaslaním informácii exportérovi (ak požadoval) na e-mail, ktorý exportér uviedol v e-formulári na webovom portáli keď agentúru žiadal o špecifickú informáciu.

Poznámka:
SARIO poskytuje základné informácie pre slovenských exportérov napríklad:

 • informácie o legislatíve a postupoch pri zakladaní obchodných spoločností
 • regionálne a sektorové analýzy
 • základné informácie o zahraničných teritóriách
 • inštitúcie zaoberajúce sa servisom pre podporu exportu doma i v zahraničí
 • finančné domy a ich produkty na podporu exportu
 • trendy v oblasti podnikania.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
 • Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

 • Prezerajte zverejnené dokumenty s informáciami pre exportérov.
 • V prípade potreby podajte žiadosť o poskytnutie informácií pre exportérov prostredníctvom elektronického formulára.
 • Požadované informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
 • Vyjadrite mieru spokojnosti s poskytnutou informáciou vyplnením elektronického formulára.

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,85 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore