Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


ES34 Poskytovanie informácií pre exportérov

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sprístupňuje slovenským exportérom informácie o legislatíve a postupoch pri zakladaní obchodných spoločností v zahraničí. Ďalej zverejňuje rôzne sektorové a regionálne analýzy, základné informácie o zahraničných teritóriách, o inštitúciách zaoberajúcich sa servisom pre podporu exportu doma i v zahraničí, o finančných spoločnostiach a ich produktoch na podporu exportu, ako aj o trendoch v oblasti podnikania.
V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o individuálne poradenstvo.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Prezerajte zverejnené dokumenty s informáciami pre exportérov.
  • V prípade potreby podajte žiadosť o poskytnutie informácií pre exportérov prostredníctvom elektronického formulára.
  • Požadované informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Vyjadrite mieru spokojnosti s poskytnutou informáciou vyplnením elektronického formulára.

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,85 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore