Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 12.02.2020      Aktualizované dňa: 07.05.2020

Názov podujatia

ITM INDUSTRY EUROPE POZNAŇ 2020

Termín konania 03.11.2020 - 06.11.2020
Organizácia SARIO

 

Odvetvie Strojársky priemysel
Popis / cieľ Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. ITM INDUSTRY EUROPE 2020 je popredný medzinárodný veľtrh inovácií, technológií a strojov, ktorý sústreďuje medzinárodné spoločnosti za účelom predstavenia svojich najnovších produktov a inovačných pokrokov širokému odbornému publiku. ITM Polska kombinuje výstavy Hape, Mach-Tool, Surfex, Welding, Transporta, Research for Industry, Safety Work in Industry a Metalforum pod jednou strechou. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke https://itm-europe.com/ Sektorové zameranie veľtrhu: Obrábacie stroje Hydraulické, pneumatické stroje a pohony Hutníctvo, zlievarenstvo a kovopriemysel Technológie povrchovej úpravy, zváranie Logistika a preprava Nanotechnológie Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu ITM INDUSTRY EUROPE 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je približne do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
Miesto konania Poľská republika, 60-734 Poznaň, ul. Glogowska 14null (POZNAN INTERNATIONAL FAIR Ltd., ul. Glogowska 14, 60-734 Poznaň, Poľsko)
Termín registrácie 22.05.2020
Organizátor výstavy Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP
Kontaktná osoba
  • Michal Wuketich; E-mail: michal.wuketich@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore