Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Detail udalosti

Vytvorené dňa: 27.05.2021      Aktualizované dňa: 27.05.2021

Názov podujatia

Podnikateľská misia do Nórska pri príležitosti Oslo Innovation Week

Termín konania 26.09.2021 - 01.10.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. Sektorové zameranie podnikateľskej misie: IKT Smart Cities Výskum a inovácie Energetika Priemysel 4.0 Zelené technológie Vítaná je tiež účasť spoločností z iných sektorov so záujmom o predmetné teritórium. Cieľom podujatia Oslo Innovation Week je nájsť prieniky v podnikaní, technológiách a inováciách za účelom podpory udržateľných globálnych zmien. Toto podujatie zoskupuje podnikateľov, technologických odborníkov, investorov, vplyvných pracovníkov, nadšencov a lídrov s cieľom nájsť riešenia globálnych výziev. Podujatia sa každoročne zúčastňuje v priemere 150 popredných medzinárodných ako aj miestnych start-upov, organizácií, inštitúcií verejného sektora, či odhodlaných jednotlivcov a expertov z oblastí rozvíjajúcich sa technológií. Priebeh Oslo Innovation Week zabezpečuje mesto Oslo a organizácia Innovation Norway v spoluprácii s Oslo Business Region. Prostredníctvom vyše 80 podujatí spája táto iniciatíva ročne viac ako 11 000 technologických odborníkov z celého sveta. Oslo Innovation Week sa každoročne delí na viacero kategórií (tzv. tracks) tematicky združujúcich jeho podujatia. Tematické kategórie Oslo Innovation Week 2021: Zvyšovanie rastu vašej spoločnosti Škandinávsky model (the Nordic Model) Riešenia klimatických otázok Start-upové a podnikateľské projekty Inovatívne technológie pre udržateľný rast Oficiálna web stránka podujatia: oiw.no V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené: Vstupenky na podujatie pre jedného zástupcu spoločnosti Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie Propagačné materiály Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie Podpora nezahŕňa: Letenky Náklady na ubytovanie Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavky uchádzačov Na cestu do Nórska nie sú potrebné víza, postačujúcim dokladom pre prechod hraníc je občiansky preukaz s platnosťou minimálne 6 mesiacov po návrate.
Miesto konania Nórske kráľovstvo, Oslo (Oslo, Nórsko)
Termín registrácie 18.06.2021
Organizátor misie Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Samuel Čellár; E-mail: samuel.cellar@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore