Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


ES29 Informovanie o medzinárodných tendroch

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 10:59:49 CET 2017

Služba umožní, aby SARIO na webovom portáli ES MHSR zverejnilo už pripravené informácie o zahraničných tendroch. Pôvod informácií je rôzny:

  • MH SR posiela do SARIO informácie o zahraničných tendroch získaných z MZV SR.
  • MH SR posiela do SARIO informácie proaktívne získané z portálu MZV SR.
  • SARIO získava informácie z vlastných zdrojov

Na základe zverejnených informácií o tendroch sa podnikateľ môže rozhodnúť, či sa v budúcnosti takého tendra zúčastní alebo nie.
Služba umožní aj zadať otázku k zverejneným informáciám.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Vyhľadajte informácie o vybraných tendroch, portáloch tendrov a skupín tendrov na portáloch tendrov.
  • Podajte žiadosť o poskytnutie informácií o vybranom tendri.
  • Požadované informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Vyjadrite mieru spokojnosti s poskytnutými informáciami vyplnením elektronického formulára.

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,92 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore