Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 23.03.2021      Aktualizované dňa: 23.03.2021

Názov podujatia

Obchodujeme s Maďarskom (webinár)

Termín konania 22.04.2021 - 22.04.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Program webinára bude otvorený zo strany SARIO spoločne s ekonomickou diplomatkou z Veľvyslanectva SR v Budapešti pani Adrianou Galbavou, ktorá zároveň zhodnotí súčasnú situáciu v Maďarsku. Nadnárodná spoločnosť FreyaCorporation, založená v roku 2016, pomáha podnikateľom budovať a rozvíjať ich biznis na zahraničných trhoch, prispieva k rozvoju a expanzii domácich podnikateľov do zahraničia, kde zabezpečujú kompletný servis. Firma funguje na Slovensku, v Maďarsku a v Česku s vlastnými pobočkami. Tím tvorí 25 špičkových profesionálov z oblasti legislatívy a účtovníctva. Spoluzakladateľ FreyaCorporation pán Branislav Príbojský bude hovoriť o nižšie uvedených témach. Program: ako sa úspešne presadiť v Maďarsku podmienky podnikania v Maďarsku byrokratické prekážky aké úrady navštíviť ako otvoriť pobočku aké kroky treba urobiť pri expanzii do Maďarska daňové aspekty podnikania v Maďarsku aké sú podmienky pri vysielaní zamestnancov zo Slovenska do Maďarska ktorým odvetviam priemyslu sa darí v Maďarsku ktoré odvetvia priemyslu by boli zaujímavé pre slovenských podnikateľov v Maďarsku čím by sa Slováci mohli presadiť v Maďarsku / kde je diera na trhu špecifiká maďarského obchodného partnera - akí sú Maďari v obchodnej komunikácii ako spolupracovať s maďarským partnerom príležitosti pre Slovákov, ktoré otvoril COVID-19 v Maďarsku Následne bude v rámci programu webinára určený priestor na zodpovedanie otázok, ktoré môžete uviesť pri vypĺňaní registračného formulára. Táto možnosť v registračnom formulári bude dostupná do 19. apríla 2021 do 12:00 hod. Pracovný jazyk: slovenský
Miesto konania online
Termín registrácie 21.04.2021
Organizátor Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontaktná osoba
  • Dominika Horská; E-mail: dominika.horska@sario.sk
  • Miriam Horníková; E-mail: miriam.hornikova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore