Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 24.02.2021      Aktualizované dňa: 24.02.2021

Názov podujatia

Obchodné príležitosti na nemeckom trhu (webinár)

Termín konania 18.03.2021 - 19.03.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Panelisti: Nadežda Čisárová, ekonomická diplomatka, Zastupiteľský úrad SR v Berlíne Juraj Solčány, ekonomický diplomat, Generálny konzulát SR v Mníchove Hana Chmelárová Marková, vedúca oddelenia trhového poradenstva, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) Program webinára bude otvorený zo strany SARIO spoločne s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Nemecku, pánom Mariánom Jakubócym, a generálnym konzulom SR v Mníchove, pánom Františkom Zemanovičom. Prednášky panelistov budú obsahovať okrem iných aj tieto témy: aktuálna ekonomická situácia v Nemecku s ohľadom na pandemickú situáciu, exportné príležitosti pre slovenských podnikateľov, perspektívne sektory, tendencie v zahraničnom obchode Nemecka, ako robiť biznis v Nemecku, možnosti úspešného presadenia sa na nemeckom trhu, interkultúrne rozdiely medzi nemeckým a slovenským obchodným partnerom, poskytnutie užitočných kontaktov, praktické informácie a iné. Následne bude v rámci programu webinára určený priestor na zodpovedanie otázok, ktoré môžete uviesť pri vypĺňaní registračného formulára. Vzhľadom na časovú náročnosť prípravy odpovedí bude táto možnosť v registračnom formulári dostupná len do 12. marca 2021 do 12:00 hod. V prípade, že preferujte možnosť zadať svoje otázky v rámci individuálnych konzultácií s našimi panelistami, ktoré sa budú konať na druhý deň, môžete vyjadriť tento záujem v registračnom formulári. Konzultácie budú plánované na individuálnej báze, počet B2B s jednotlivými spíkrami je obmedzený. Časový harmonogram na B2B bude zaslaný len tým účastníkom, ktorí prejavia záujem o konzultácie. Konzultácie sa budú konať 19. marca 2021 na základe záujmu účastníkov a organizačných možností spíkrov. Pracovný jazyk: slovenský
Miesto konania online
Termín registrácie 18.03.2021
Organizátor Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontaktná osoba
  • Marek Pocklan; E-mail: marek.pocklan@sario.sk
  • Miriam Horníková; E-mail: miriam.hornikova@sario.sk
  • Andrej Koleda; E-mail: andrej.koleda@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore