Portal Of Electronic Services of the Ministry of Economy of the SR https://portal.mhsr.sk

[Displaying the optimized version of the site for poor sighted people or specialized or older browsers.] Go to the origin version...


Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer.
ES03 Real estate offers for investor

Created on: 03.09.2015     Updated on: 13.11.2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) poskytuje potenciálnemu investorovi personalizovanú ponuku nehnuteľností z databázy nehnuteľností zameranú na priemyselné, administratívne a turistické objekty. SARIO vyberá nehnuteľnosti v preferovanej lokalite napr. aj v závislosti od možnosti získania investičnej pomoci.
V rámci služby majú investori možnosť elektronicky požiadať o vypracovanie ponuky nehnuteľností.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Users

Business

Manual

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Podajte žiadosť o vypracovanie ponuky nehnuteľností na podnikanie prostredníctvom elektronického formulára.
  • Ponuku nehnuteľností na podnikanie na základe požiadaviek uvedených v žiadosti získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).

Related services

Electronic service manual
Electronic manual [.pdf, 1,35 MB]


Service options


Submissions

 

Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer. version 2.0.9

Up