Portal Of Electronic Services of the Ministry of Economy of the SR https://portal.mhsr.sk

[Displaying the optimized version of the site for poor sighted people or specialized or older browsers.] Go to the origin version...


Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer.
ES08 Provision of general consultancy for SMEs

Created on: 03.09.2015     Updated on: 21.08.2020

Slovak Business Agency (SBA) umožňuje malým a stredným podnikateľom podať žiadosť o všeobecné poradenstvo. Predmetom všeobecného poradenstva je napr. administratíva, korešpondencia, komunikácia so štátom a podnikateľmi, marketing, prezentácia firmy. V rámci služby SBA zverejňuje aj základné informácie týkajúce sa najfrekventovanejších tém všeobecného poradenstva.
V rámci služby majú malí a strední podnikatelia možnosť elektronicky požiadať o všeobecné poradenstvo.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Users

Business, Citizen

Manual

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Oboznámte sa s informáciami všeobecného poradenstva pre MSP zverejnenými na portáli.
  • Podajte žiadosť o poskytnutie všeobecného poradenstva prostredníctvom elektronického formulára.
  • Požadované informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Vyjadrite mieru spokojnosti s poskytnutým všeobecným poradenstvom vyplnením elektronického formulára.

Related services

Electronic service manual
Electronic manual [.pdf, 1,55 MB]


Service options


Submissions

 

Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer. version 2.0.9

Up