Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES38 Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov na vzdelávanie MSP

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 11:07:22 CET 2017

SBA vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na vzdelávanie podnikateľov, prijíma a schvaľuje žiadosti a vypláca NFP.
Účelom tejto služby je zvýšenie vedomostného potenciálu MSP, sprístupnenie aktuálnych informácií v oblasti podnikania a zmiernenia dopadov finančnej a hospodárskej krízy.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Program Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie a začínajúcich podnikateľov - 07 K 02 09 (v schvaľovacom procese; dokument nebol doposiaľ zverejnený v Obchodnom vestníku)
  • Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (schéma pomoci de minimis) - 07 K 02 05 (v schvaľovacom procese; dokument nebol doposiaľ zverejnený v Obchodnom vestníku)
  • Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (schéma pomoci de minimis); zverejnený v Obchodnom vestníku č. 163C/2010 dňa 24.8.2010 (doba trvania do 31.12.2013)

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Vyhľadajte informácie o aktuálnych výzvach na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov na vzdelávanie MSP.
  • Vyhľadajte informácie o žiadostiach o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov na vzdelávanie MSP.
  • Podajte žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie MSP prostredníctvom elektronického formulára.
  • Informáciu o schválení žiadosti získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Podajte žiadosť o vyplatenie finančných prostriedkov.
  • Informáciu o schválení žiadosti o vyplatenie finančných prostriedkov získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Prevezmite schválené finančné prostriedky.

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 2,04 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore